Ga naar hoofdinhoud
9,1
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen

Onder vermogensbestanddelen worden zowel bezittingen als schulden gerekend. Het kan gaan om de inboedel en auto’s, maar ook om effecten of een bedrijf. Hoewel in feite alle vermogensbestanddelen die tot de gemeenschap of het gezamenlijk eigendom behoren, moeten worden gewaardeerd, kan voor de inboedel wel een uitzondering worden gemaakt als partijen het daarover samen eens zijn. Door middel van een lijst kan de inboedel dan worden verdeeld, zonder dat van alle zaken een waarde wordt bepaald. Zou één van beide (een deel van) de inboedel toch willen waarderen dan kan de waarde van roerende zaken door gespecialiseerde organisaties worden vastgesteld. Wenst u hiervan geen gebruik te maken dan kunt u als vuistregel de nieuwwaarde van de zaak verminderen met 20% per jaar. Is de zaak vijf jaar oud en de waarde derhalve nihil dan kunt u tegen elkaar bieden. De waarde wordt bepaald door wat u of de andere partij er voor over heeft.

Bij het vaststellen van de waarde van sommige vermogensbestanddelen, zoals lijfrentepolissen en stamrecht BV’s, dient weer rekening te worden gehouden met toekomstige (latente) belastingverplichtingen.

In principe dienen de vermogensbestanddelen die tot de gemeenschap of het gezamenlijk eigendom behoren, gelijkwaardig te worden verdeeld. Gebeurt dit niet dan kan de belastingdienst besluiten dat sprake is van een schenking. Over deze schenking moet dan schenkbelasting worden betaald.

Back To Top