Ga naar hoofdinhoud
8,9
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen

Wat gebeurt er na ondertekening van het convenant?

  • De stukken worden doorgestuurd naar de advocaat;
  • De advocaat stelt een verzoekschrift op;
  • De advocaat stuurt de stukken naar de rechtbank;
  • De rechtbank nodigt kinderen tussen de twaalf en de achttien jaar uit voor het minderjarigenverhoor;
  • De rechtbank heeft doorgaans ongeveer vier weken nodig en stelt de beschikking op. Let op! Het kan voorkomen dat deze termijn wordt overschreden. Dit is derhalve geen garantie;
  • De advocaat ontvangt uw beschikking;De beschikking wordt op verzoek van de advocaat voor u ingeschreven in het huwelijksregister. Dit duurt doorgaans maximaal twee weken. U ontvangt een afschrift hiervan thuis. Dit afschrift is de definitieve bevestiging van de ontbinding.

Advocaat en Rechtbank

De advocaat verzorgt de formaliteiten om het verzoek tot echtscheiding aan te vragen en af te handelen. Uiteraard betrachten wij en de advocaat zo veel mogelijk spoed om uw aanvraag snel bij de rechtbank te krijgen. De termijnen worden vervolgens echter bepaald door de rechtbank en deze termijnen zijn afhankelijk van hun werkdruk.

Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat noch de advocaat noch ons kantoor invloed kan uitoefenen op de snelheid en dat de reguliere termijnen soms worden overschreden zonder dat de rechtbank hier een verklaring voor afgeeft.

Nieuwe afspraken

Als omstandigheden wijzigen, dan kunnen partijen opnieuw de afspraken met elkaar ter discussie stellen en overeenkomst bereiken. Ook in die fase is een onafhankelijke derde van belang. De nieuwe afspraken, het betreft dan veelal de alimentatie of de omgangsregeling, kunnen onderling schriftelijk worden vastgelegd. De rechter komt pas in beeld als partijen het in deze fase niet eens kunnen worden. Ons kantoor biedt u de mogelijkheid tot een gesprek met uw vertrouwde adviseur. In dit gesprek komen de gewijzigde omstandigheden aan bod en zal u adviseur u helpen opnieuw afspraken te maken.

Back To Top