Ga naar hoofdinhoud
9,1
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen

Aangifte Inkomsten belasting

De aangifte Inkomsten belasting over het jaar van echtscheiding kan complex zijn. In het jaar waarin de scheiding wordt aangevraagd kan bijvoorbeeld nog gekozen worden voor fiscaal partnerschap wat fiscaal voordeel op kan leveren. Dit geldt dan wel voor het hele jaar.

Wanneer u samen eigenaar bent van een koopwoning, moeten er afspraken gemaakt worden over de hypotheekrenteaftrek. Bent u (mede-)eigenaar van een koopwoning en blijft uw ex-echtgenoot in de woning wonen, dan moet u tot twee jaar na uw vertrek uit de woning toch (een deel van) het eigenwoningforfait in box 1 aangeven. Dit bedrag mag u onder voorwaarden weer aftrekken als alimentatie. De rente van de eigenwoningschuld die u hebt betaald voor uw deel van de woning, mag u nog twee jaar aftrekken. Als u na die twee jaar nog steeds (mede-)eigenaar bent, gaan de woning en de schuld naar box 3.

Wij adviseren u de aangifte Inkomstenbelasting over het jaar van echtscheiding te laten verzorgen door een specialist. Deze kan voor u bekijken hoe u het meeste fiscaal voordeel kunt behalen en kan voor u berekenen wie gerechtigd is tot welk deel van de teruggaaf dan wel de aanslag.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Wanneer u in loondienst bent of een uitkering heeft, dan betaalt u over dat inkomen belasting omdat uw werkgever of uitkeringsinstantie loonheffingen inhoudt. Maar uw werkgever of uitkeringsinstantie houdt geen rekening met uw persoonlijke omstandigheden. U kunt dan belasting terugkrijgen. Bijvoorbeeld omdat u in aanmerking komt voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting. U kunt een voorlopige aanslag vragen om hiervan alvast belasting terug te krijgen. Dit kunt u doen door het programma ‘voorlopige aanslag’ te downloaden van de website www.belastingdienst.nl of door het formulier ‘verzoek of wijziging voorlopige aanslag’ aan te vragen via de belastingtelefoon op telefoonnummer 0800 – 0543.

Toeslagen

Naast het heffen en innen van belastingen, is de fiscus ook verantwoordelijk voor de uitvoering van inkomensafhankelijke regelingen: toeslagen. Het gaat hierbij om huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget en kinderopvangtoeslag. Dit zijn tegemoetkomingen die huishoudens kunnen krijgen voor de kosten van huur, zorg, kinderen en kinderopvang. Wie voor zo’n tegemoetkoming in aanmerking komt, kan deze aanvragen bij de belastingdienst via de website www.toeslagen.nl of via de belastingtelefoon op telefoonnummer 0800 – 0543. Wanneer u gehuwd bent, bent u tevens elkaars toeslagpartner. Het toeslagpartnerschap eindigt pas wanneer het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank én u gescheiden leeft (ieder ingeschreven op een eigen adres).

Als co-ouder kunnen beide ouders profiteren van bepaalde voordelen. Meer informatie hierover kunt u lezen op onze website.

Back To Top