Ga naar hoofdinhoud
9,1
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen

MfN-registermediator

Easy-Echtscheiding is een concept van Raad & Daad, Advies & Mediation B.V. Al onze mediators zijn MfN-registermediator. Het MfN-register is een door de markt en de Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. MfN-registermediators zijn gekwalificeerde mediators die voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen en werken onder vastgestelde condities.

Het MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland) wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM. Deze mediators zijn onafhankelijk en onpartijdig. MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden voortdurend op peil (permanente educatie). Daarnaast zijn MfN-registermediators gebonden aan een bepaalde werkwijze.

Wat is een MfN-registermediator?

Een MfN-registermediator is een gekwalificeerde mediator die:

  • voldoet aan de toetredingseisen voor het MfN-register,
  • voldoet aan het beroepsprofiel van een professionele mediator,
  • werkt onder bepaalde condities vastgelegd in het mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN-registermediator,
  • valt onder een klachtenregeling en tuchtrechtspraak,
  • voldoende ervaring heeft,
  • kennis en vaardigheden op het gebied van mediation continu op peil houdt (permanente educatie).

MfN-registermediator is een beschermde titel

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren. Dat geldt ook voor de oude titel NMI-registermediator.

Specialisatie

Onze MfN-registermediators hebben allen tevens een ‘accreditatie familiemediation’. Hiertoe heeft iedere mediator naast de opleiding tot mediator tevens de specialisatieopleiding gevolgd tot familiemediator. Mediators die deze opleiding hebben gevolgd en positief zijn beoordeeld voor zowel theoretische kennis als voor vaardigheden, krijgen daarvan een aantekening in het MfN-register. Hierdoor kunnen onze mediators een bijdrage vanuit de overheid voor jou aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand indien je aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Afspraak maken?

Wil je een afspraak maken met één van onze MfN-registermediators? Neem vrijblijvend contact op.
Back To Top