Ga naar hoofdinhoud
9,1
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen

Pensioen Verevenen

Naast de vele afspraken die u moet maken die direct van invloed zullen zijn op uw leven zult u ook moeten nadenken over het pensioen. In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van 1995 is bepaald dat beide partners bij een scheiding het recht hebben op de helft van het totale ouderdomspensioen dat door hen samen is opgebouwd ten tijde van het huwelijk. De één krijgt de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen van de ander en vice versa.

Bovenstaande is bij de wet bepaald en normaliter wordt het dan ook op deze wijze geregeld. Ook wanneer in de huwelijkse voorwaarden anders is bepaald, kunnen partners alsnog hiervoor kiezen.

Afzien van pensioenverevening

Wanneer één of beide partners besluiten om af te zien van hun recht op de helft van het pensioen van de ander, dan biedt de wet die mogelijkheid, echter alleen wanneer hier absolute overeenstemming over is. De mogelijkheden die u dan samen heeft zijn als volgt:

Geen verevening
Ieder behoudt het alleenrecht op zijn of haar eigen ouderdomspensioen. Indien u wilt weten of het opgebouwde ouderdomspensioen van u en uw partner gelijkwaardig is, dan kunt u de contante waarde opvragen bij de pensioenuitvoerder(s).

Andere verdeling
U deelt wel maar hanteert een andere verdeling of periode, dan is vastgelegd in de wet.

Conversie
Het ouderdomspensioen wordt gesplitst, beide partners hebben daarna geen vordering op elkaars opgebouwde pensioen maar krijgen een zelfstandig recht op eigen pensioen, ter grootte van de helft van ouderdomspensioen van de ander dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Tevens wordt het ouderdomspensioen mogelijk opgehoogd met het nabestaandenpensioen. Conversie van het pensioen is echter niet bij iedere pensioenuitvoerder een mogelijkheid. Vraag dit dus na bij uw pensioenuitvoerder voordat u hieromtrent een definitieve keuze maakt.

Nabestaandenpensioen

Wanneer er nabestaandenpensioen is opgebouwd ten tijde van het huwelijk dan behouden de ex-partners ook hier het recht op. Dit deel wordt ook wel bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Dit wordt uitgekeerd aan de ex-partner bij overlijden van de ander. In sommige gevallen is er geen opbouw van het nabestaandenpensioen geweest. Dit is het geval wanneer het nabestaandenpensioen is gebaseerd op risicobasis. Er wordt dan geen geld opgepot maar er is alleen een garantie dat, zolang er premie wordt betaald, degene die dan de partner is, een som geld krijgt. Na scheiding is men niet langer partner en vervalt het recht hierop.

Na de echtscheiding

Alle keuzes moeten na de echtscheiding doorgegeven worden aan de pensioenverstrekkers waar u tijdens uw huwelijk pensioen heeft opgebouwd. Hiervoor kunt u gebruik maken van het Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding.

Door het al dan niet verdelen van het ouderdomspensioen kan het zijn dat u geen volwaardig pensioen zult ontvangen wanneer u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Wij adviseren u de gevolgen van de echtscheiding voor uw pensioen te bespreken met een financieel adviseur. Deze zal u inzichtelijk kunnen maken wat deze gevolgen voor u inhouden en wat u kunt doen om hierop de anticiperen.

Back To Top