Ga naar hoofdinhoud
9,1
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen
Mail mij dit artikel

Als het besluit om uit elkaar te gaan definitief is genomen, moet je beslissen hoe je gaat scheiden. Allebei een eigen advocaat of samen met één mediator. 

Hoe werkt een echtscheidingsprocedure met een mediator?

Het voordeel van mediation is ten eerste dat de partijen met elkaar blijven praten. Een scheidingsmediation heeft niet tot doel om partijen weer bij elkaar te brengen maar om de gevolgen van de scheiding samen te bespreken en te regelen.

In een echtscheidingsprocedure met een mediator hebben partijen de ruimte om af te wijken van de wet. Een rechter past de wet slechts toe. Mediation biedt daardoor oplossingsmogelijkheden die advocaten en rechters niet kunnen bieden.

Een echtscheidingsprocedure met een mediator duurt doorgaans drie tot twaalf weken. Dat is sneller dan een rechtszaak met advocaten. Bovendien zijn de kosten lager. Eén mediator is immers goedkoper dan twee advocaten. De kosten van een scheidingsmediation zijn niet voor iedereen gelijk. Dit hangt af van de complexiteit van de zakelijke belangen en de snelheid waarin de partijen tot overeenstemming kunnen komen. Ook kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een bijdrage vanuit de overheid in de kosten van de mediation, een zogeheten toevoeging. Voor een kostenindicatie op maat, neem je contact op met ons kantoor.

Voorwaarde voor mediation is dat beide partijen bereid zijn tot deelname. Is die bereidheid er niet bij beiden, dan heeft mediation geen zin en dient een advocaat ingeschakeld te worden.

Deskundig mediator

Een echtscheidingsmediator is onpartijdig en heeft geen belangen in de zaak. Scheidingsmediation is een specialisme. Een goede scheidingsmediator is een MfN-registermediator, heeft gedetailleerde kennis van het echtscheidingsrecht, belastingen en financiën en behandelt minstens 50 zaken per jaar. Mediators die in een team werken, kunnen kennis delen en ingewikkelde kwesties binnen het team bespreken en dus betere kwaliteit leveren. Het zou niet uit moeten maken of de mediator een man of een vrouw is.

Wat wordt besproken in een mediation?

De reden van de scheiding is juridisch niet relevant. Het is ook niet relevant wie het besluit om te scheiden genomen heeft. Toch zal de mediator hier iets meer van willen weten. Daarom vraagt de mediator vrijwel altijd naar wie het initiatief heeft genomen en wat de scheiding voor de partijen betekent. Het is afhankelijk van de partijen en de mediator hoe uitgebreid hierover gesproken wordt.

De mediator bespreekt de gevolgen van de scheiding: de zorg voor de kinderen, het gebruik van de echtelijke woning, een eventuele alimentatie, de verdeling van vermogensbestanddelen (bezittingen en schulden), de belastingen en de pensioenen.

De echtscheidingsmediator stelt met partijen samen de feiten vast en informeert de partijen vervolgens over hun rechten en plichten in hun specifieke situatie. Een echtscheidingsmediator maakt ook een alimentatieberekening op basis van de wettelijke maatstaven (de tremanormen). Dan weten partijen dus waar zij staan ten opzichte van elkaar. Vervolgens maken partijen samen afspraken. Daarbij mogen partijen afwijken van de wet en kunnen partijen verschillende belangen tegen elkaar uitruilen. De mediator maakt inzichtelijk of en in welke mate partijen afwijken van de wet en en of partijen de consequenties van hun afspraken kunnen overzien. Daarnaast toetst de mediator of de afspraken juridisch, fiscaal en financieel haalbaar zijn.

In sommige gevallen heeft de mediator een gesprek met de kinderen. Dat gesprek heeft uitsluitend tot doel om de kinderen te helpen met de scheiding en dus niet om onderzoek te doen of een oordeel te vellen over de ouders.

Echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan

Als de partijen het eens zijn over alle regelingen, dan zal de mediator deze vastleggen in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. Deze contracten worden ruim van tevoren aan partijen toegestuurd zodat de partijen deze alvast kunnen bestuderen. Tijdens het slotgesprek worden de contracten nog doorgenomen. Zaken die niet helder zijn worden opgehelderd en onjuistheden worden aangepast.

Echtscheiding

Wanneer het convenant en ouderschapsplan is getekend, wordt het verzoek tot echtscheiding door de advocaat ingediend bij de rechtbank. De advocaat heeft hier nog een zelfstandige verantwoordelijkheid. De advocaat moet toetsen of het convenant juridisch correct is en partijen dit begrijpen. Hoe professioneler de mediator is, hoe kleiner de rol van de advocaat. Bij veel mediators maakt de procedure door de advocaat onderdeel uit van het pakket.

De advocaat zal een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechtbank. De advocaat zal daarbij aan de rechtbank aangeven dat een inhoudelijk oordeel niet meer nodig is aangezien partijen zelf overeenstemming hebben bereikt. De rechtbank zal daarmee uitspraak doen zonder dat partijen ter zitting hoeven te verschijnen.

Tot slot

Hoe beter je geïnformeerd bent, hoe groter de kans dat je scheiding op een beheersbare manier verloopt. Voor meer informatie hierover lees je de artikelen:

De artikelen kunnen opgevraagd worden door te bellen met ons kantoor op nummer 085-0091850 of per e-mail naar secretariaat@raad-daad.nl.

 

Over de auteur

Als het besluit om uit elkaar te gaan definitief is genomen, moet je beslissen hoe je gaat scheiden. Allebei een eigen advocaat of samen met één mediator.  Hoe werkt een echtscheidingsprocedure met een mediator? Het voordeel van mediation is ten eerste dat de partijen met elkaar blijven praten. Een scheidingsmediation heeft niet tot doel om…

Lees meer >Back To Top