Ga naar hoofdinhoud
9,1
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen
Mail mij dit artikel

Als het besluit om uit elkaar te gaan definitief is genomen, moet je beslissen hoe je gaat scheiden. Allebei een eigen advocaat of samen met één mediator. 

Hoe werkt een echtscheidingsprocedure met een advocaat?

Het voordeel van een advocaat is dat je niet afhankelijk bent van de medewerking (of tegenwerking) van de wederpartij. Bovendien dient een advocaat uitsluitend jouw belang. Je krijgt dus advies op het scherpst van de snede. Het is wel zo dat de wederpartij ook een advocaat zal (moeten) inschakelen. Het gevolg is dat je lijnrecht tegenover elkaar komt te staan.

Bijkomend nadeel van een echtscheidingsprocedure met een advocaat is dat de kosten hoger zijn dan bij mediation en dat de procedure aanmerkelijk langer duurt.

Verzoekschrift tot echtscheiding met nevenvoorzieningen

Een echtscheidingsprocedure met een advocaat start met een verzoekschrift aan de rechtbank. Een verzoekschrift is een soort brief waarin de advocaat namens jou aan de rechtbank vraagt om de echtscheiding uit te spreken. Daarnaast vraagt de advocaat namens jou om voorzieningen te treffen ten aanzien van de zorg voor de kinderen, een alimentatie, het gebruik van de echtelijke woning en de verdeling van bezittingen en schulden.

Het verzoekschrift wordt door een deurwaarder bezorgd bij jouw aanstaande ex-partner, de zogenaamde wederpartij in de procedure. Daarmee is de wederpartij op de hoogte dat er een rechtszaak is begonnen. De wederpartij krijgt nu gelegenheid om, eveneens met een advocaat, verweer te voeren. Het is niet mogelijk om dit verweer zelf te voeren. Een advocaat is dus verplicht. Indien de wederpartij geen advocaat in de arm, worden alle verzoeken toegewezen.

Verweer en tevens zelfstandige verzoeken

De advocaat van de wederpartij heeft ongeveer tien weken de tijd om schriftelijk verweer te voeren. Daarbij kan de wederpartij ook zelfstandig verzoeken aan de rechtbank doen. De wederpartij kan dus een soort tegeneisen neerleggen.

Verweer op zelfstandige verzoeken

Jouw advocaat heeft vervolgens ongeveer acht weken de tijd om, wederom schriftelijk,  verweer te voeren tegen de tegeneisen.

Zitting

Na de laatste schriftelijke ronde, zal de rechtbank een zitting plannen. De meeste rechtbanken zijn druk bezet. Doorgaans duurt het daarom drie tot zes maanden voordat er een zitting plaatsvindt.

Tijdens de zitting zal de rechtbank vragen stellen om een beter beeld te krijgen van de situatie. Voor een zitting wordt doorgaans één tot maximaal twee uur uitgetrokken. Bedenk dat er tijdens een zitting weinig ruimte is voor persoonlijke meningen en “gekibbel” van de ex-partners. Er wordt geen onderzoek gedaan naar een schuldvraag, dus wie verantwoordelijk is voor de scheiding. De psychische toestand van de partijen is evenmin relevant en wordt niet onderzocht. De rechter richt zich op de inhoud en de advocaten voeren het grootste deel van de tijd het woord.

Uitspraak

De rechtbank doet doorgaans vier tot zes weken na de zitting uitspraak. Beide partijen hebben vervolgens drie maanden de tijd om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak. Zodra de partijen niet meer in hoger beroep kunnen, dan kan de scheiding worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en is de echtscheiding een feit.

Tot slot

Hoe beter je geïnformeerd bent, hoe groter de kans dat je scheiding op een beheersbare manier verloopt. Voor meer informatie hierover lees je de artikelen:

De artikelen kunnen opgevraagd worden door te bellen met ons kantoor op nummer 085-0091850 of per e-mail naar secretariaat@raad-daad.nl.

Over de auteur

Als het besluit om uit elkaar te gaan definitief is genomen, moet je beslissen hoe je gaat scheiden. Allebei een eigen advocaat of samen met één mediator.  Hoe werkt een echtscheidingsprocedure met een advocaat? Het voordeel van een advocaat is dat je niet afhankelijk bent van de medewerking (of tegenwerking) van de wederpartij. Bovendien dient…

Lees meer >Back To Top