Ga naar hoofdinhoud
9,1
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen
Mail mij dit artikel

Wanneer je getrouwd of geregistreerd partner bent, geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen. Hierbij is er een verschil tussen een huwelijk gesloten voor 1 januari 2018 en een huwelijk gesloten na 1 januari 2018.

Gemeenschap van goederen voor 1 januari 2018

Als je voor 1 januari 2018 bent getrouwd in gemeenschap van goederen zijn alle bezittingen en schulden van jullie samen. Dit geldt dus ook voor bezittingen en schulden die je al voor het huwelijk had. Tevens vallen schenkingen en erfenissen binnen de gemeenschap. Bij de echtscheiding moet je al deze zaken dan ook delen, ieder voor de helft. Hierop zijn drie uitzonderingen: pensioenrechten, verknochte goederen en goederen welke zijn verkregen onder een uitsluitingsclausule.

Pensioenrechten

Pensioenrechten waarop de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing is, vallen buiten de gemeenschap. Meer informatie over de verdeling van het pensioen bij echtscheiding kun je lezen in dit artikel.

Verknochte goederen

Verknochte goederen zijn goederen op bijzondere manier aan jou zijn verbonden. Er zijn strenge eisen gesteld aan de voorwaarden voor verknochte goederen.

Uitsluitingsclausule

Schenkingen en erfenissen vallen binnen de gemeenschap. Dit tenzij er is vastgelegd dat deze schenking of erfenis is voorzien van een uitsluitingsclausule. In dat geval heeft de schenker of erflater schriftelijk bepaald dat deze schenking of erfenis niet binnen de gemeenschap valt en dus toekomt aan de partij die dit heeft ontvangen.

Gemeenschap van goederen na 1 januari 2018

Wanneer je bent getrouwd na 1 januari 2018 geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. In dat geval blijven bezittingen en schulden die je al voor het huwelijk had jouw eigendom. Ook vallen schenkingen of erfenissen (verkregen zowel voor als tijdens het huwelijk) standaard buiten de gemeenschap. Bij de echtscheiding zul je dus alleen de zaken die je tijdens het huwelijk hebt verkregen moeten delen, ieder voor de helft.

Gemeenschap van goederen en een eigen onderneming

Als je voor 1 januari 2018 getrouwd bent in gemeenschap van goederen valt ook de onderneming binnen de gemeenschap. De waarde van de onderneming moet bij de echtscheiding dus worden verdeeld. Indien je na 1 januari 2018 bent getrouwd in gemeenschap van goederen valt de onderneming alleen binnen de gemeenschap als de onderneming tijdens het huwelijk is gestart. Bestond de onderneming al voor het huwelijk dan valt deze niet binnen de gemeenschap. De partner die de onderneming drijft is hierbij aan de gemeenschap “een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid” verschuldigd. De omvang van deze vergoeding verschilt per geval en hangt af van de omstandigheden.

 

Meer informatie

Raad & Daad heeft meer artikelen met nuttige informatie voor je. Bijvoorbeeld:

De artikelen kunnen opgevraagd worden door te bellen met ons kantoor op nummer 085-0091850 of per e-mail naar contact@raad-daad.nl.

 

Over de auteur

Wanneer je getrouwd of geregistreerd partner bent, geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen. Hierbij is er een verschil tussen een huwelijk gesloten voor 1 januari 2018 en een huwelijk gesloten na 1 januari 2018. Gemeenschap van goederen voor 1 januari 2018 Als je voor 1 januari 2018 bent getrouwd in gemeenschap van goederen zijn…

Lees meer >Back To Top