Ga naar hoofdinhoud
9,1
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen
Mail mij dit artikel

Wanneer je getrouwd of geregistreerd partner bent, geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen. Door huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden op te stellen, kun je andere afspraken maken over de bezittingen en schulden.

Huwelijkse voorwaarden worden altijd opgesteld door een notaris. Dit kan zowel voor als tijdens het huwelijk. In hoofdlijnen zijn er drie soorten huwelijkse voorwaarden:

  1. Uitsluiting gemeenschap van goederen
  2. Beperkte gemeenschap
  3. Verrekenbeding

Huwelijkse voorwaarden met uitsluiting gemeenschap van goederen

Als je in de huwelijkse voorwaarden iedere gemeenschap van goederen hebt uitgesloten, blijven alle bezittingen en schulden privé. Er is dan alleen iets van jullie samen indien het samen is aangeschaft of op beider naam staat. Als er daarnaast ook geen verrekenbeding is afgesproken, wordt er gesproken van “koude uitsluiting”.

Huwelijkse voorwaarden met een beperkte gemeenschap

Als je in de huwelijkse voorwaarden een beperkte gemeenschap bent overeengekomen, is er vastgelegd welke bezittingen en schulden tot het gezamenlijk eigendom behoren en welke niet. Zo kun je bijvoorbeeld vastleggen dat de inboedel tot het gezamenlijk eigendom behoort en dat de zaken privé blijven. Ook kan het zijn dat er is bepaald dat bijvoorbeeld de woning eigendom is van één van beiden en dat er voor het overige sprake is van een gemeenschap van goederen.

Huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding

Met een verrekenbeding spreek je af dat je het inkomen en/of vermogen op een bepaalde manier zult verrekenen. Er zijn twee soorten verrekenbedingen:

Periodiek verrekenbeding

In een periodiek verrekenbeding spreek je af dat je (veelal) jaarlijks met elkaar verrekent over hetgeen ieder over heeft van het inkomen na het betalen van de kosten van de huishouding (overgespaard inkomen). Op deze manier deel je het vermogen dat tijdens het huwelijk uit arbeid wordt opgebouwd, maar blijft het vermogen dat voor het huwelijk is ontstaan privé.

In de praktijk vergeten echtgenoten echter vaak met elkaar te verrekenen. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop het vermogen bij een echtscheiding moet worden verdeeld. In dat geval wordt namelijk vermoed dat al het vermogen dat bij het einde van het huwelijk aanwezig is, is ontstaan uit inkomen dat verrekend had moeten worden. Dit heeft tot gevolg dat je bij het eindigen van het huwelijk alsnog met elkaar moet afrekenen alsof je in gemeenschap van goederen was getrouwd.

Finaal verrekenbeding

In een finaal verrekenbeding spreek je af dat er op een bepaald moment, bijvoorbeeld bij de echtscheiding, wordt afgerekend alsof er sprake was van een gemeenschap van goederen. Een aantal zaken kun je buiten deze verrekening houden. Zoals bijvoorbeeld het vermogen dat je voor het huwelijk al had.

Meer informatie

Raad & Daad heeft meer artikelen met nuttige informatie voor je. Bijvoorbeeld:

De artikelen kunnen opgevraagd worden door te bellen met ons kantoor op nummer 085-0091850 of per e-mail naar contact@raad-daad.nl.

Over de auteur

Wanneer je getrouwd of geregistreerd partner bent, geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen. Door huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden op te stellen, kun je andere afspraken maken over de bezittingen en schulden. Huwelijkse voorwaarden worden altijd opgesteld door een notaris. Dit kan zowel voor als tijdens het huwelijk. In hoofdlijnen zijn er drie soorten huwelijkse…

Lees meer >Back To Top