Ga naar hoofdinhoud
9,1
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen
Mail mij dit artikel

Je staat er wellicht niet gelijk bij stil maar een scheiding heeft ook gevolgen voor jouw pensioen. In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) is bepaald dat beide partners bij een scheiding over en weer recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen van de ander dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dit recht is in beginsel echter alleen van toepassing in het geval van een echtscheiding, een scheiding van tafel en bed of bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap.

Hoe werkt de verevening van het ouderdomspensioen bij scheiding?

Wanneer je met pensioen gaat, zal de pensioenuitvoerder de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen maandelijks uitkeren aan jouw ex-partner. Wanneer jouw ex-partner met pensioen gaat, zal de pensioenuitvoerder van jouw ex-partner de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen maandelijks aan jou uitkeren. Deze uitkeringen blijven over en weer voortduren tot één van beiden overlijdt. De partner die dan nog leeft, ontvangt vervolgens weer het volledige ouderdomspensioen dat door hem/haar zelf is opgebouwd.

Welk pensioen wordt verevend?

Deze verevening van het pensioen geldt alleen voor het ouderdomspensioen dat is opgebouwd in een pensioenregeling. De verdeling geldt niet voor een AOW-uitkering, een VUT-uitkering, een arbeidsongeschiktheidspensioen of een lijfrente. Ook pensioen dat door een zelfstandig ondernemer binnen zijn/haar onderneming is opgebouwd, moet volgens deze wet worden verevend.

Wordt het ouderdomspensioen altijd verevend?

Het ouderdomspensioen wordt niet altijd verevend. In de wet is namelijk een ondergrens vastgesteld. Het bedrag dat de pensioenuitvoerder moet betalen, moet op het moment van scheiding meer zijn dan € 467,89 bruto per jaar (bedrag per 1 januari 2017). Een klein ouderdomspensioen wordt dus niet verevend.

Daarnaast is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding niet van toepassing als jullie deze wet in de huwelijkse voorwaarden hebben uitgesloten.

Nabestaandenpensioen

Als er tijdens het huwelijk nabestaandenpensioen is opgebouwd, behoudt je ook hier het recht op. Dit deel wordt ook wel bijzonder nabestaandenpensioen genoemd. Deze aanspraak heeft betrekking op al hetgeen is opgebouwd tot scheiding; dus ook hetgeen is opgebouwd voorafgaand aan het huwelijk. Dit wordt uitgekeerd aan jouw ex-partner als je overlijdt. In sommige gevallen is er geen opbouw van het nabestaandenpensioen geweest. Dit is het geval wanneer het nabestaandenpensioen is gebaseerd op risicobasis. Er wordt dan geen geld opgepot maar er is alleen een verzekering die -zolang er premie wordt betaald- uitkeert aan de partner in het geval van overlijden. Na scheiding is men niet langer partner en vervalt het recht hierop.

Alternatieven

Wanneer één of beide partners besluiten om af te zien van hun recht op de helft van het pensioen van de ander, dan biedt de wet die mogelijkheid. Dit kan echter alleen wanneer beide partners het hierover eens zijn. De mogelijkheden die je dan samen hebt zijn als volgt:

Afstand doen van pensioenverevening
Ieder behoudt het alleenrecht op zijn/haar eigen ouderdomspensioen.

Andere verdeling
Je verdeelt wel maar hanteert een andere verdeling of periode dan is vastgelegd in de wet.

Conversie
De aanspraken op zowel het ouderdomspensioen als het bijzonder nabestaandenpensioen omgezet -geconverteerd- in een eigen ouderdomspensioenaanspraak. Meer informatie omtrent conversie kun je terugvinden in dit artikel.

Na de echtscheiding

Binnen twee jaar na de echtscheiding moet je de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de keuze omtrent het pensioen. Hiervoor kun je gebruik maken van het Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding.

Er is een heel groot verschil in de mogelijkheden omtrent de verdeling van het pensioen bij een echtscheiding met advocaten of een echtscheiding met een mediator. Voor meer informatie hierover lees je de artikelen:

De artikelen kunnen opgevraagd worden door te bellen met ons kantoor op nummer 085-0091850 of per e-mail naar secretariaat@raad-daad.nl.

 

Over de auteur

Je staat er wellicht niet gelijk bij stil maar een scheiding heeft ook gevolgen voor jouw pensioen. In de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS) is bepaald dat beide partners bij een scheiding over en weer recht hebben op de helft van het ouderdomspensioen van de ander dat tijdens het huwelijk is opgebouwd. Dit…

Lees meer >Back To Top