Ga naar hoofdinhoud
9,1
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen

Mail mij dit artikel

Scheiden van tafel en bed is een optie indien je gescheiden van elkaar wilt gaan leven, maar nog wel met elkaar getrouwd wilt blijven. Wellicht wil je omwille van een geloofsovertuiging niet scheiden. Of misschien weet je nog niet zeker of je definitief wilt scheiden, maar is samenleven (tijdelijk) niet mogelijk.

Wat is scheiden van tafel en bed?

Bij een echtscheiding wordt door de rechter het huwelijk ontbonden en ben je niet langer getrouwd. Alle juridische banden worden dan verbroken. Je bent niet langer elkaars erfgenaam en de gemeenschap van goederen wordt ontbonden. Voor het leven na de echtscheiding worden er dan afspraken gemaakt over de kinderen en de financiën, of de rechter legt deze voor je vast. Als je gaat scheiden van tafel en bed blijft het huwelijk in tact maar wordt de huwelijksgemeenschap ontbonden. De procedure is vergelijkbaar met de procedure voor een echtscheiding en wordt ook aangevraagd bij de rechtbank. Ook de gevolgen lijken erg op die van een echtscheiding:

  • De gemeenschap van goederen wordt ontbonden. De bezittingen en schulden dienen te worden verdeeld;
  • Indien er minderjarige kinderen zijn, dient er een ouderschapsplan opgesteld te worden waarin de afspraken over de verdeling van de zorg en de kosten van de kinderen zijn opgenomen;
  • Het recht op verevening van de aanspraken op ouderdomspensioen loopt tot de datum van scheiding van tafel en bed. De opbouw van een aanspraak op nabestaandenpensioen loopt mogelijk wel door;
  • De echtgenoten zijn niet langer elkaars erfgenamen;
  • Tijdens de scheiding van tafel en bed blijven de echtgenoten onderhoudsplichtig naar elkaar toe en kan er daarom een partneralimentatie nodig zijn;
  • Indien het verzoek is ingediend bij de rechtbank en de echtgenoten gescheiden wonen is er niet langer sprake van fiscaal partnerschap.

Anders dan een echtscheiding wordt de beschikking ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.

Beëindiging scheiding van tafel en bed

De scheiding van tafel en bed kan worden beëindigd door een verzoening, of door de ontbinding van het huwelijk.

Verzoening

Bij een verzoening geven echtgenoten gezamenlijk aan dat zij zich hebben verzoend. Alle gevolgen van het huwelijk herleven dan. De verzoening wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.

Ontbinding van het huwelijk

Je kunt tevens op ieder moment gezamenlijk ontbinding van het huwelijk verzoeken. In het geval slechts één van beiden het huwelijk zou willen laten ontbinden, kan dit in beginsel pas als de scheiding van tafel en bed drie jaren heeft geduurd. De ontbinding van het huwelijk wordt door de rechter uitgesproken en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Meer informatie 

Raad & Daad heeft meer artikelen met nuttige informatie voor je. Bijvoorbeeld:

De artikelen kunnen opgevraagd worden door te bellen met ons kantoor op nummer 085-0091850 of per e-mail naar secretariaat@raad-daad.nl.

 

Over de auteur

Scheiden van tafel en bed is een optie indien je gescheiden van elkaar wilt gaan leven, maar nog wel met elkaar getrouwd wilt blijven. Wellicht wil je omwille van een geloofsovertuiging niet scheiden. Of misschien weet je nog niet zeker of je definitief wilt scheiden, maar is samenleven (tijdelijk) niet mogelijk. Wat is scheiden van…

Lees meer >Back To Top
Zoeken