Ga naar hoofdinhoud
9,1
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen
Mail mij dit artikel

Kinderalimentatie berekenen is maatwerk. Laat je tijdens de echtscheiding dan ook altijd begeleiden door een onafhankelijk specialist. Kinderalimentatie wordt -net als partneralimentatie- gebaseerd op twee pijlers: behoefte en draagkracht. Voor het bepalen van de behoefte en de draagkracht zijn er normen ontwikkeld: de Tremanormen.

Behoefte kinderalimentatie

Bij het berekenen van kinderalimentatie wordt eerst gekeken naar wat een kind nodig heeft om zoveel mogelijk te kunnen doen wat een kind tijdens het huwelijk kon. Dit wordt de behoefte genoemd. De behoefte van een kind wordt vastgesteld aan de hand van behoeftetabellen, opgesteld door het NIBUD. Aan de hand van het inkomen van de ouders tijdens het huwelijk en de leeftijd van de kinderen wordt zo het eigen aandeel van de ouders (naast de kinderbijslag) in de behoefte van de kinderen vastgesteld. De ouders moeten vervolgens naar rato van draagkracht bijdragen in deze behoefte.

Draagkracht kinderalimentatie

Ook de draagkracht wordt in beginsel vastgesteld aan de hand van een tabel: de draagkrachttabel. De draagkracht wordt namelijk forfaitair (via een formule) vastgesteld aan de hand van het inkomen van de ouders na de scheiding. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het kindgebonden budget en de inkomensafhankelijke combinatiekorting die een ouder na de scheiding ontvangt.

Over de auteur

Kinderalimentatie berekenen is maatwerk. Laat je tijdens de echtscheiding dan ook altijd begeleiden door een onafhankelijk specialist. Kinderalimentatie wordt -net als partneralimentatie- gebaseerd op twee pijlers: behoefte en draagkracht. Voor het bepalen van de behoefte en de draagkracht zijn er normen ontwikkeld: de Tremanormen. Behoefte kinderalimentatie Bij het berekenen van kinderalimentatie wordt eerst gekeken naar…

Lees meer >Back To Top