Ga naar hoofdinhoud
9,1
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen
Mail mij dit artikel

Met het aangaan van het huwelijk ben je onder andere de verplichting aangegaan om elkaar financieel te onderhouden. Deze verplichting eindigt niet met het ontbinden van het huwelijk. Deze onderhoudsplicht duurt namelijk ook na de echtscheiding voort. Uit deze verplichting kan een partneralimentatieverplichting voortvloeien. Dit voor zover er sprake is van behoefte en draagkracht. Maar hoe lang moet een partneralimentatie betaald worden?

Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie

Op 11 december 2018 is het Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie aangenomen door de Tweede Kamer. Met deze wet is de duur van de onderhoudsplicht gelijk gesteld aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. Hierop zijn twee uitzonderingen: indien er sprake is van een huwelijk met jonge kinderen of indien er sprake is van een langdurig huwelijk.

Hoe lang moet een partneralimentatie betaald worden bij een huwelijk met jonge kinderen?

Bij een huwelijk met kinderen jonger dan twaalf jaar bedraagt de duur van de partneralimentatie maximaal twaalf jaar. De alimentatieverplichting eindigt dan op de datum dat een kind de twaalf jarige leeftijd heeft bereikt.

Hoe lang moet een partneralimentatie betaald worden bij een langdurig huwelijk?

Er is sprake van een langdurig huwelijk indien het huwelijk langer dan vijftien jaar heeft geduurd. Bij een langdurig huwelijk waarbij de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, duurt van de partneralimentatieverplichting voort tot de alimentatiegerechtigde de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

Tevens is er in deze wet nog een extra regeling opgenomen. Bij een langdurig huwelijk waarbij de alimentatiegerechtigde vijftig jaar of ouder is (geboren op of voor 1 januari 1970), is de duur van de partneralimentatieverplichting maximaal tien jaar. Deze extra maatregel vervalt na zeven jaar.

Samenloop van omstandigheden

Als er meerdere van bovenstaande situaties van toepassing zijn, geldt de langste termijn.

Meer informatie over partneralimentatie

Raad & Daad heeft meer artikelen met nuttige informatie voor je. Bijvoorbeeld:

De artikelen kunnen opgevraagd worden door te bellen met ons kantoor op nummer 085-0091850 of per e-mail naar contact@raad-daad.nl

 

Over de auteur

Met het aangaan van het huwelijk ben je onder andere de verplichting aangegaan om elkaar financieel te onderhouden. Deze verplichting eindigt niet met het ontbinden van het huwelijk. Deze onderhoudsplicht duurt namelijk ook na de echtscheiding voort. Uit deze verplichting kan een partneralimentatieverplichting voortvloeien. Dit voor zover er sprake is van behoefte en draagkracht. Maar…

Lees meer >Back To Top