Ga naar hoofdinhoud
9,1
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen
Mail mij dit artikel

Als je met elkaar trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit, dan heb je een onderhoudsverplichting naar elkaar. Jullie moeten tijdens het huwelijk dus voor elkaar zorgen. Die onderhoudsverplichting houdt na de scheiding niet ineens op te bestaan. Deze verplichting loopt nog enige tijd na de scheiding door. Uit deze onderhoudsverplichting kan een partneralimentatie voortvloeien. Maar hoe bereken je partneralimentatie?

Draagkracht en behoefte berekenen bij partneralimentatie

Partneralimentatie wordt gebaseerd op twee pijlers: behoefte en draagkracht. Voor het bepalen van de behoefte en de draagkracht zijn er normen ontwikkeld: de Tremanormen.

Hoe bereken je partneralimentatie – Behoefte

Het begint met de behoefte: het inkomen dat je nodig hebt om na de scheiding in je levensonderhoud te kunnen voorzien. De behoefte is afhankelijk van de welstand gedurende de laatste periode van het huwelijk. Dus hoe rijker je de laatste periode van het huwelijk bent geweest, hoe hoger de behoefte meestal is.

Nadat de behoefte is bepaald op basis van het inkomen in het verleden, wordt een inschatting gemaakt van het toekomstige inkomen. Dit is soms erg onzeker. Veelal wordt aansluiting gezocht bij de feitelijke situatie op dat moment maar de verdiencapaciteit kan ook anders vastgesteld worden. Zodra een inschatting van het toekomstige inkomen is gemaakt, is ook duidelijk in welke mate de alimentatiegerechtigde in staat is om in de eigen behoefte te voorzien. De behoefte minus het toekomstige inkomen, is de aanvullende behoefte aan alimentatie. Een voorbeeld:

Behoefte: € 2.150,- per maand

Verdiencapaciteit: € 1.850,-

Dan is de aanvullende behoefte aan alimentatie€ 300,- (€ 2.150,- -/- € 1.850,-)

Indien de verdiencapaciteit hoger is dan de behoefte, dan kan je in je eigen onderhoud voorzien en is er geen recht op alimentatie.

Hoe bereken je partneralimentatie – Draagkracht

Nadat de behoefte aan alimentatie is vastgesteld, wordt berekend of de andere partner draagkracht heeft om bij te dragen in het levensonderhoud van de behoeftige. In de praktijk bereken je partneralimentatie met het vaststellen van de draagkracht.

De draagkracht wordt berekend volgens vaste regels. Eerst stel je vast wat het inkomen in de toekomst zal zijn. Van het inkomen worden kosten voor primair levensonderhoud afgetrokken. Dus kosten zoals van eten, drinken kleding en wonen. Dit wordt het draagkrachtloos inkomen genoemd. In feite bedoelt men hier dus gewoon “kosten”.

Nadat het toekomstige inkomen van de alimentatieplichtige is vastgesteld, worden de toekomstige kosten hiervan afgetrokken. Van hetgeen dan overblijft mag de alimentatieplichtige een deel zelf houden en een deel is beschikbare draagkracht voor alimentatie.

De kinderen gaan voor. Op de beschikbare draagkracht voor alimentatie wordt eerst de kinderalimentatie in mindering gebracht. Wat daarna resteert, is beschikbaar voor partneralimentatie.

Ex-partners hebben een onderhoudsverplichting naar elkaar voor een bepaalde periode. Daarmee ligt het alimentatiebedrag echter niet voor de gehele periode vast. De alimentatie kan wijzigen als de draagkracht of behoefte wijzigt.

De draagkrachtberekening is al best moeilijk. Maar wat echt moeilijk is, zijn alle regels over wat wel en wat niet in de berekening betrokken mag worden. Hoe meer kosten, hoe lager de alimentatie en andersom. De ex-partners hebben tegengestelde belangen. Alimentatie is een periodieke betaling. Vaak over een langere periode. De financieel belangen daardoor groot. Dus hoe bereken je een partneralimentatie? Meestal beter niet zelf…

Meer informatie over partneralimentatie

Raad & Daad heeft meer artikelen met nuttige informatie voor je. Bijvoorbeeld:

De artikelen staan op onze website of kunnen opgevraagd worden door te bellen met ons kantoor op nummer 085-0091850 of per e-mail naar contact@raad-daad.nl

Over de auteur

Als je met elkaar trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit, dan heb je een onderhoudsverplichting naar elkaar. Jullie moeten tijdens het huwelijk dus voor elkaar zorgen. Die onderhoudsverplichting houdt na de scheiding niet ineens op te bestaan. Deze verplichting loopt nog enige tijd na de scheiding door. Uit deze onderhoudsverplichting kan een partneralimentatie voortvloeien. Maar…

Lees meer >Back To Top