8.5
Klanten vertellen
Bekijk beoordelingen

Een scheiding van tafel en bed is een optie indien u wel gescheiden van elkaar wilt gaan leven, maar nog wel met elkaar getrouwd wilt blijven. Wellicht wilt u omwille van een geloofsovertuiging niet scheiden. Of misschien weet u nog niet zeker of u definitief wilt scheiden, maar is samenleven (tijdelijk) niet mogelijk.

Wat is het verschil?

Bij een echtscheiding wordt door de rechter het huwelijk ontbonden en bent u niet langer getrouwd. Alle juridische banden worden dan verbroken. U bent niet langer elkaars erfgenaam en de gemeenschap van goederen wordt ontbonden. Voor het leven na de echtscheiding worden er dan afspraken gemaakt over de kinderen en de financiën, of de rechter legt deze voor u vast. Bij een scheiding van tafel en bed blijft het huwelijk in tact maar wordt de huwelijksgemeenschap ontbonden. De procedure is vergelijkbaar met de procedure voor een echtscheiding en wordt ook aangevraagd bij de rechtbank. Ook de gevolgen van een scheiding van tafel en bed lijken erg op die van een echtscheiding:

  • De gemeenschap van goederen wordt ontbonden. De bezittingen en schulden dienen te worden verdeeld;
  • Indien er minderjarige kinderen zijn, dient er een ouderschapsplan opgesteld te worden waarin de afspraken over de verdeling van de zorg en de kosten van de kinderen zijn opgenomen;
  • Het recht op verevening van de aanspraken op ouderdomspensioen loopt tot de datum van scheiding van tafel en bed. De opbouw van een aanspraak op nabestaandenpensioen loopt mogelijk wel door;
  • De echtgenoten zijn niet langer elkaars erfgenamen;
  • Tijdens de scheiding van tafel en bed blijven de echtgenoten onderhoudsplichtig naar elkaar toe en kan er daarom een partneralimentatie nodig zijn;
  • Indien het verzoek tot scheiding van tafel en bed is ingediend en de echtgenoten gescheiden wonen is er niet langer sprake van fiscaal partnerschap.

Anders dan een echtscheiding wordt de beschikking ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.

Beëindiging scheiding van tafel en bed

De scheiding van tafel en bed kan worden beëindigd door een verzoening, of door de ontbinding van het huwelijk.

Verzoening

Bij een verzoening geeft u echtgenoten gezamenlijk aan dat u zich heeft verzoend. Alle gevolgen van het huwelijk herleven dan. De verzoening wordt ingeschreven in het huwelijksgoederenregister.

Ontbinding van het huwelijk

U kunt tevens op ieder moment gezamenlijk ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed verzoeken. In het geval slechts één van u beiden het huwelijk zou willen laten ontbinden, kan dit in beginsel pas als de scheiding van tafel en bed drie jaren heeft geduurd. De ontbinding van het huwelijk wordt door de rechter uitgesproken en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Afspraak maken?

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem vrijblijvend contact op.
Zoeken